Name
Hau-Wen Huang
Gender Male
Rank Assistant Professor
Education Ph.D., National Chiao Tung University
Tel 886-3-4227151 Ext. 65105
Fax 886-3-4257379
Office Room 401, Hong-Jing Building
E-mail hauwenh@math.ncu.edu.tw
Homepage  
Field Algebraic combinatorics, Mathematical physics
Experience
2016/08-present, Assistant Professor, National Central University
2014/10-2016/06, Postdoctoral Fellow, Hebrew University
2012/08-2014/07, Postdoctoral Fellow, National Center for Theoretical Sciences
Honor
 
Selected
Publications

1.       Hau-Wen Huang, Yu-Pei Huang, Chih-Wen Weng, More on pooling spaces, Discrete Mathematics, 308 (2008) 6330íV6338.

2.       Hau-Wen Huang, Chih-Wen Weng, The edge-flipping group of a graph, European Journal of Combinatorics, 31 (2010) 932íV942.

3.       Hau-Wen Huang, Chih-Wen Weng, The flipping puzzle on a graph, European Journal of Combinatorics, 31 (2010) 1567íV1578.

4.       Hau-Wen Huang, The classification of Leonard triples of QRacah type, Linear Algebra and its Applications, 436 (2012) 1442íV1472.

5.       Hau-Wen Huang, Two-lit trees for lit-only sigma-game, Linear Algebra and its Applications, 438 (2013) 1057íV1066.

6.       Hau-Wen Huang, Correction of a theorem on the symmetric group generated by transvections, Quarterly Journal of Mathematics (Oxford), 64 (2013) 437íV442.

7.       Hau-Wen Huang, Lit-only sigma-game on nondegenerate graphs, Journal of Algebraic Combinatorics, 41 (2015) 385íV395.

8.       Hau-Wen Huang, Finite-dimensional irreducible modules of the universal Askey-Wilson algebra, Communications in Mathematical Physics, 340 (2015) 959íV984.

9.       Hau-Wen Huang, Center of the universal Askey-Wilson algebra at roots of unity, Nuclear Physics B, 909 (2016) 260íV296.

 

 
Faculty
 
Sheu, shuenn Jyi
Meng-Kai Hong
Rung-Tzung Huang
Chin-Yuan Lin
Ming-Guang Leu
Chin-Cheng Lin
Jann-Long Chern
Cheng-Hsiung Hsu
Suh-Yuh Yang
Hong-Gwa Yeh
Yen-Mei J. Chen
Duy-Minh Nhieu
Hwa-Long Gau
Mei-Lin Yau
Fang, Xiang
Ming-Yi Lee
Feng-Nan Hwang
Jenn-Hwa Yu
Wei-Chang Shann
Yu-Sheng Hsu
Chia-Chang Hsiao
Re-Bin Rau
Wei-Han Wu
Sheng-Chyang Liaw
Ching-hsiao Cheng
Shang-Yuan Shiu
Yung-Ning Peng
Jheng-Jie Chen
Hau-Wen Huang
Wei-Hsuan Yu
Shih-Hao Huang
Kuo-Shih Tseng
   
 
Copyright © 2006 NCU Department of Mathematics All Rights Reserved.